Profil Tanımlama

Kullanıcıya verilmek üzere menü ve menü içerisinde sahip olacağı fonksiyonların tanımlandığı ekran olacaktır
Profil tanımını görev tanımı şeklinde ayırmak daha anlamlı ve yönetmesi kolay olabilir. Örneğin;
Rol: Bayi Profil: Bayi Admin= Bayiyi yönetecek olan kişiye verilecek olan Profil türüdür.
Rol: Bayi Profil: Bayi Depo= Bayiye ait Depo yönetecek olan kişiye verilecek olan Profil türüdür.
Rol: Bayi Profil: Bayi Ürün Kabul= Bayinin Ürün Kabul işlerinden sorumlu olacak kişiye verilecek olan Profil türüdür.
Rol: Merkez Profil: Merkez Admin= Merkeze ait Admin yönetecek olan kişiye verilecek olan Profil türüdür.
Rol: Merkez Profil: Genel Görüntüleme= Tüm sistemde sadece görüntüleme yetkisine sahip profil türüdür.

Menü