Kategori Tanımlama

Grup hiyerarşi yapısı genel olarak menü ağacı şeklinde düşünülebilir. Yani herhangi bir seviyeye bağlı birçok alt grup tanımlanabileceği gibi, birbiri altında hiyerarşik şeklide birçok grup tanımlaması da yapılabilir.

Bu sayfada önceden tanımladığınız ürün kategorileri listelenir.

Yeni bir kategori grubu eklemek için zorunlu alanları doldurup Kaydet butonuna tıklayarak ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kataloğun ürünle ilişkili olan seviyede bu seviyeye ait özel kontroller mevcutsa bunların belirlenmesi gereklidir. Bu kontroller (boyut, hacim, ağırlık, raf ömrü, garanti, KDV, ÖTV) dir. Buna bağlı olarak ürün tanımında bu kontrollerin değerlerinin girilmesi talep edilecektir.

Menü